Etapa ocupació publica

Concurs de trasllats per a cobrir diverses places de facultatiu o facultativa especialista en Urologia d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

 • Fase: Adjudicació i nomenament

 • Etapa: (Llista definitiva d'adjudicacions. Termini de recurs)

 • Direcció web

  http://dogv.gva.es/datos/2018/10/26/pdf/2018_9849.pdf


 • Data de publicació

  26/10/2018


 • Mitjà de publicació

  Diari Oficial de la Generalitat Valenciana-Núm. 8411


 • Documentació / Informació

  RESOLUCIÓ de 17 d'octubre de 2018, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es publica l'adjudicació definitiva del concurs de trasllats per a cobrir diverses places de facultatiu o facultativa especialista en urologia d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, convocat per Resolució de 17 d'octubre de 2017, del director general de Recursos Humans i Econòmics. • Recursos

  Admiteix recurs potestatiu de reposició.