Etapa ocupació publica

Cos superior gestió d'administració sociosanitària, A2-19, convocatòria 25/16.

 • Fase: Oposició

 • Etapa: Llista provisional aprovats (fase d'oposició: 3a prova). Presentació de mèrits. Termini de recurs

 • Direcció web

  http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/3-Acuerdo_notas_3r_ejercicio_firmado.pdf


 • Data de publicació

  12/11/2019


 • Mitjà de publicació

  Web-


 • Documentació / Informació

  ACORD de l'òrgan tècnic de selecció de conformitat amb la base 10.2 de l'Ordre 38/2017, de 18 d'octubre, de la Conselleria de Justícia Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, pel qual es fa pública, en l'annex I, la llista definitiva de persones aspirants aprovades, en el tercer exercici, per ordre alfabètic, així com la llista definitiva de persones aspirants que han superat la fase d'oposició, per l'ordre de puntuació que han obtingut en l'annex II. • Recursos

  Admiteix recurs d'alçada.

 • Més documentació

  Formulari autobaremació

  http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/