Etapa ocupació publica

Cos superior de gestió en fisioteràpia, A2-20, convocatòria 27/16.

 • Fase: Oposició

 • Etapa: (Llista d'aprovats [fase d'oposició]. Termini presentació documents per a valoració de mèrits. Termini de recurs)

 • Direcció web

  http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/3-Acuerdo_notas-3-ejercicio-Y-FOPOSICION.pdf


 • Data de publicació

  27/09/2019


 • Mitjà de publicació

  Web-


 • Documentació / Informació

  Acord de l'òrgan tècnic de selecció de conformitat amb la base 10 de l'Ordre 140/2017, de 18 d'octubre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, pel qual es fa pública, en l'annex I, la relació definitiva de persones aspirants aporbadas, en el tercer exercici, per ordre alfabètic, així com la relació definitiva de persones aspirants que han superat la fase d'oposició, per la seua ordre de puntuació, en l'annex II • Més documentació

  Formulari d'autobaremació

  http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/