Etapa ocupació publica

Concurs de trasllats per a cobrir diverses places de facultatiu o facultativa especialista en Aparel Digestiu d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

 • Fase: Adjudicació i nomenament

 • Etapa: (Llista definitiva d'adjudicacions. Termini de recurs)

 • Direcció web

  http://www.dogv.gva.es/datos/2018/12/11/pdf/2018_11329.pdf


 • Data de publicació

  11/12/2018


 • Mitjà de publicació

  Diari Oficial de la Generalitat Valenciana-Núm. 8441


 • Documentació / Informació

  RESOLUCIÓ de 3 de desembre de 2018, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es publica l'adjudicació definitiva del concurs de trasllats per a cobrir diverses places de facultatiu o facultativa especialista en aparell digestiu d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, convocat per Resolució de 26 d'octubre de 2017, del director general de Recursos Humans i Econòmics.