Etapa ocupació publica

Concurs de trasllats per a cobrir diverses places de odontòleg o odontòloga d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

 • Fase: Adjudicació i nomenament

 • Etapa: (Correcció d'errors [llista definitiva d'adjudicacions])

 • Direcció web

  http://www.dogv.gva.es/datos/2018/11/06/pdf/2018_10141.pdf


 • Data de publicació

  06/11/2018


 • Mitjà de publicació

  Diari Oficial de la Generalitat Valenciana-núm. 8417


 • Documentació / Informació

  CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 17 d'octubre de 2018, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es publica l'adjudicació definitiva del concurs de trasllats per a cobrir diverses places d'odontòleg o odontòloga d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, convocat per Resolució de 24 de novembre de 2017, del director general de Recursos Humans i Econòmics.