Etapa ocupació publica

Diverses especialitats del cos de professors d'Ensenyament Secundari, professors tècnics de Formació Professional, professors d'escoles oficials d'idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, així com professors amb perfil bilingüe.

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/21/BOJA18-021-00013-1230-01_00128750.pdf


 • Termini

  Tancat.

  5 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Junta d'Andalusia (BOJA núm. 21, de 30/01/2018).


 • Data de publicació

  30/01/2018


 • Mitjà de publicació

  Boletín Oficial de la Junta de Andalucía-núm. 21


 • Recursos

  Admiteix recurs potestatiu de reposició.