Etapa ocupació publica

2018 - Cos de mestres. Procediment selectiu d'ingrés en el cos de mestres i procediment per a l'adquisició de noves especialitats per personal funcionari del mateix cos.

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Correcció d'errors [bases])

 • Direcció web

  http://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/31/pdf/2018_5305.pdf


 • Data de publicació

  31/05/2018


 • Mitjà de publicació

  Diari Oficial de la Generalitat Valenciana-8307


 • Documentació / Informació

  OPOSICIONS 2018 - CORRECCIÓ d'errors de l'Ordre de 17 d'abril de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el procediment selectiu per a l'ingrés en el cos de mestres i procediment per a l'adquisició de noves especialitats per personal funcionari del mateix cos.