Etapa ocupació publica

2018 - Cos de mestres. Procediment selectiu d'ingrés en el cos de mestres i procediment per a l'adquisició de noves especialitats per personal funcionari del mateix cos.

 • Fase: Oposició

 • Etapa: Correcció d'errors de la resolució

 • Direcció web

  http://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/08/pdf/2018_5589.pdf


 • Data de publicació

  08/06/2018


 • Mitjà de publicació

  Diari Oficial de la Generalitat Valenciana-8313


 • Documentació / Informació

  OPOSICIONS 2018 - CORRECCIÓ d'errors de la Resolució de 29 de maig de 2018, per la qual convoquen les persones aspirants no exemptes de la realització de la prova de castellà per a estrangers i nomena el tribunal que ha de jutjar la prova prèvia de castellà per a estrangers, en el marc del procediment selectiu convocat per l'Ordre 12/2018, de 17 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. [2018/5589]