Etapa ocupació publica

2018 - Cos de mestres. Procediment selectiu d'ingrés en el cos de mestres i procediment per a l'adquisició de noves especialitats per personal funcionari del mateix cos.

 • Fase: Oposició

 • Etapa: (Nomenament del tribunal)

 • Direcció web

  http://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/11/pdf/2018_5730.pdf


 • Data de publicació

  11/06/2018


 • Mitjà de publicació

  Diari Oficial de la Generalitat Valenciana-8314


 • Documentació / Informació

  OPOSICIONS 2018 - RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2018, del director general de Centres i Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es nomenen òrgans de selecció que han de jutjar el procediment selectiu d'ingrés i procediment per a l'adquisició de noves especialitats en el cos docent de mestres, convocat per l'Ordre 12/2018, de 17 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.