Etapa ocupació publica

2018 - Cos de mestres. Procediment selectiu d'ingrés en el cos de mestres i procediment per a l'adquisició de noves especialitats per personal funcionari del mateix cos.

 • Fase: Oposició

 • Etapa: (Correcció d'errors [modificació composició del tribunal])

 • Direcció web

  http://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/22/pdf/2018_6112.pdf


 • Data de publicació

  22/06/2018


 • Mitjà de publicació

  Diari Oficial de la Generalitat Valenciana-8323


 • Documentació / Informació

  OPOSICIONS 2018 - RESOLUCIÓ de 19 de juny de 2018, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual nomenen nous membres dels òrgans de selecció que han de jutjar el procediment selectiu per a l'ingrés i l'adquisició de noves especialitats en el cos de mestres, convocat per l'Ordre 12/2018, de 17 d'abril.