Etapa ocupació publica

2018 - Cos de mestres. Procediment selectiu d'ingrés en el cos de mestres i procediment per a l'adquisició de noves especialitats per personal funcionari del mateix cos.

 • Fase: Oposició

 • Etapa: Criteris d'avaluació

 • Direcció web

  http://www.ceice.gva.es/web/rrhh-educacion/criterios-de-evaluacion


 • Data de publicació

  22/06/2018


 • Mitjà de publicació

  Web-


 • Documentació / Informació

  OPOSICIONS 2018 - Determinació dels criteris d'avaluació de les diferents especialitats convocades en el procediment selectiu d'ingrés i procediment per a l'adquisició de noves especialitats en el cos de mestres segons l'Ordre 12/2018, de 17 d'abril.