Etapa ocupació publica

2018 - Cos de mestres. Procediment selectiu d'ingrés en el cos de mestres i procediment per a l'adquisició de noves especialitats per personal funcionari del mateix cos.

  • Fase: Oposició

  • Etapa: (Correcció d'errors [llista definitiva d'admesos/exclosos])