Etapa ocupació publica

2018 - Cos de mestres. Procediment selectiu d'ingrés en el cos de mestres i procediment per a l'adquisició de noves especialitats per personal funcionari del mateix cos.

 • Fase: Oposició

 • Etapa: (Llista definitiva d'admesos/exclosos i data d'examen. Termini de recurs)

 • Direcció web

  http://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/01/pdf/2018_5368.pdf


 • Data de publicació

  01/06/2018


 • Mitjà de publicació

  Diari Oficial de la Generalitat Valenciana-8308


 • Documentació / Informació

  RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2018, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives de persones admeses i excloses per a participar en els procediments selectius per a l'ingrés i l'adquisició de noves especialitats en el cos de mestres convocats per l'Ordre 12/2018, de 17 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.