Etapa ocupació publica

2018 - Cos de mestres. Procediment selectiu d'ingrés en el cos de mestres i procediment per a l'adquisició de noves especialitats per personal funcionari del mateix cos.

 • Fase: Concurs

 • Etapa: Puntuació definitiva de la fase de concurs. Termini de recurs

 • Direcció web

  http://www.ceice.gva.es/web/rrhh-educacion/recursos


 • Data de publicació

  23/07/2018


 • Mitjà de publicació

  Web-


 • Documentació / Informació

  RECURS D'ALÇADA CONTRA EL BAREM DEFINITIU DE MÈRITS • Informació complementària

  TRÀMIT: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18494&version=amp

  TERMINI: des del 24/07/2018 fins al 23/08/2018.
  Òrgan al qual s'adreça: CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT.
  Servei Territorial: SERVEIS CENTRALS (DIRECCIÓ GENERAL)
  Matèria: RECURS D'ALÇADA CONTRA EL BAREM DEFINITIU DE MÈRITS - OPOSICIONS MESTRES 2018


 • Recursos

  Admiteix recurs d'alçada.