Etapa ocupació publica

2018 - Cos de mestres. Procediment selectiu d'ingrés en el cos de mestres i procediment per a l'adquisició de noves especialitats per personal funcionari del mateix cos.

 • Fase: Concurs

 • Etapa: (Correcció d'errors [llista definitiva d'aprovats])

 • Direcció web

  http://www.ceice.gva.es/web/rrhh-educacion/recursos


 • Data de publicació

  25/07/2018


 • Mitjà de publicació

  Web-


 • Documentació / Informació

  Presentació de reclamacions i correccions de possibles errors materials, de fet o aritmètics. • Informació complementària

  TRÀMIT: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18494&version=amp

  TERMINI: des del 26/07/2018 fins al 30/07/2018.
  ÒRGAN AL QUAL S'ADREÇA: CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT.
  SERVEI TERRITORIAL: SERVEIS CENTRALS (DIRECCIÓ GENERAL)
  MATÈRIA: RECLAMACIONS I CORRECCIONS DE POSSIBLES ERRORS MATERIALS, DE FET O ARITMÈTICS - OPOSICIONS MESTRES 2018