Etapa ocupació publica

2018 - Cos de mestres. Procediment selectiu d'ingrés en el cos de mestres i procediment per a l'adquisició de noves especialitats per personal funcionari del mateix cos.

 • Fase: Adjudicació i nomenament

 • Etapa: (Nomenament)

 • Direcció web

  https://www.dogv.gva.es/datos/2018/09/12/pdf/2018_8398.pdf


 • Data de publicació

  12/09/2018


 • Mitjà de publicació

  Diari Oficial de la Generalitat Valenciana-8398


 • Documentació / Informació

  RESOLUCIÓ de 10 de setembre de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual nomena funcionàries en pràctiques del cos de mestres i mestres les persones aspirants seleccionades en el marc del procediment selectiu convocat per l'Ordre 12/2018, de 17 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. [2018/8398]