Etapa ocupació publica

2018 - Cos de mestres. Procediment selectiu d'ingrés en el cos de mestres i procediment per a l'adquisició de noves especialitats per personal funcionari del mateix cos.

 • Fase: Adjudicació i nomenament

 • Etapa: (Correcció d'errors [nomenament])

 • Direcció web

  https://www.dogv.gva.es/datos/2018/09/25/pdf/2018_8795.pdf


 • Data de publicació

  25/09/2018


 • Mitjà de publicació

  Diari Oficial de la Generalitat Valenciana-8795


 • Documentació / Informació

  RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual corregeix la Resolució de 10 de setembre de 2018, per la qual nomena funcionàries en pràctiques del cos de mestres les persones aspirants seleccionades en el marc del procediment selectiu convocat per l'Ordre 12/2018, de 17 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. [2018/8795]