Etapa ocupació publica

2018 - Cos de mestres. Procediment selectiu d'ingrés en el cos de mestres i procediment per a l'adquisició de noves especialitats per personal funcionari del mateix cos.

 • Fase: Adjudicació i nomenament

 • Etapa: (Nomenament)

 • Direcció web

  http://www.dogv.gva.es/datos/2019/10/16/pdf/2019_9179.pdf


 • Data de publicació

  16/10/2019


 • Mitjà de publicació

  Diari Oficial de la Generalitat Valenciana-8657


 • Documentació / Informació

  RESOLUCIÓ de 25 de setembre de 2019, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual s'aprova l'expedient del procediment d'ingrés al cos de mestres convocat per l'Ordre 12/2018, de 17 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. [2019/9179]