Etapa ocupació publica

Convocatòria 12/2018. Concurs de trasllats cos A1-20, superior tècnic en psicologia de l'Administració de la Generalitat. (Baremo tipus 2)

 • Fase: Adjudicació i nomenament

 • Etapa: (Adjudicació de destinacions i data de cessament/presa de possessió. Termini de recurs)

 • Direcció web

  http://www.dogv.gva.es/datos/2018/08/20/pdf/2018_7992.pdf


 • Data de publicació

  20/08/2018


 • Mitjà de publicació

  Diari Oficial de la Generalitat Valenciana-nº 8364


 • Documentació / Informació

  L'acte de presa de possessió, a què queda convocat tot el personal relacionat en l'annex de la present resolució, tindrà lloc el 10 de setembre de 2018, a les 09.00 hores, en les seus següents:
  a) Direcció Territorial de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques a Alacant, Rambla Méndez Núñez, 41 (Torre Generalitat), 03002 Alacant.
  b) Direcció Territorial de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques a Castelló, carrer Major, 78, 12001 Castelló de la Plana.
  c) Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, ciutat administrativa 9 d'Octubre, carrer de la Democràcia, 77, CA90, torre 4, planta 5a, 46018 València.
  Els efectes econòmics i administratius de la presa de possessió seran del dia 10 de setembre de 2018.
  Les persones adjudicatàries d'aquest concurs, que hagen obtingut un altre lloc en el concurs número 11/2018, d'acord amb la Resolució de data 3 de juliol de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, i tenint en compte que ambdues convocatòries són concurrents, hauran d'optar per un dels dos llocs adjudicats, dins del termini de 10 dies naturals, a partir de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  L'opció haurà de comunicar-se al Servei de Provisió de Llocs, a través del compte de correu provisio_llocs@gva.es