Etapa ocupació publica

Cos superior tècnic d'administració general A1-01. Convocatòria 31/16. Cos superior tècnic d'administració general. (Torn lliure)

 • Fase: Oposició

 • Etapa: (Acord del tribunal pel qual es convoca a la lectura del 2n exercici)

 • Direcció web

  http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/2-modificacion_Segundo_Acuerdo_LECTURA_del_examen_MODELO_conv_31-16-1_firmado.pdf


 • Data de publicació

  28/10/2019


 • Mitjà de publicació

  Web-


 • Documentació / Informació

  ACORD de l'òrgan tècnic de selecció de conformitat amb la base 9.1 de l'Ordre 4/2018, de 4 d'abril, de la Conselleria de Justícia Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, pel qual es convoquen totes les persones aspirants, que han realitzat el segon exercici de la convocatòria 31/16, a la lectura de l'exercici que tindrà lloc en l'edifici B de la Ciutat Administrativa 9 d'Octubre, c/ de la Democràcia. • Informació complementària

  Aquest acord modifica el que es va publicar el dia 24 d'octubre de 2018 en advertir un error en la relació de lectura del dia 7 de novembre. Se substitueix CAROLINA MUÑOZ ESCRIVA (que va renunciar a l'exercici) per MARIA MUÑOZ PRATS (que sí que va finalitzar l'exercici).