Etapa ocupació publica

Escala APF-01-01, Subalterns, torn de persones amb diversitat funcional intel·lectual, Convocatòria 33/16.

  • Fase: Oposició

  • Etapa: Plantilla de respostes de l'exercici