Etapa ocupació publica

Escala APF-01-01, Subalterns, torn de persones amb diversitat funcional intel·lectual, Convocatòria 33/16.

  • Fase: Oposició

  • Etapa: [Llista definitiva d'aprovats (fase d'oposició: 1a prova) i data de 2a prova]