Etapa ocupació publica

Escala APF-01-01, subalterns, torn de persones amb diversitat funcional intel·lectual, convocatòria 33/16.

  • Fase: Oposició

  • Etapa: (Llista provisional d'admesos/exclosos. Termini d'al·legacions)