Etapa ocupació publica

Escala APF-01-01, subalterns, torn de persones amb diversitat funcional intel·lectual, convocatòria 33/16.

  • Fase: Concurs

  • Etapa: (Puntuació de fase de concurs. Termini d'al·legacions)