Etapa ocupació publica

Escala APF-01-01, subalterns, torn de persones amb diversitat funcional intel·lectual, convocatòria 33/16.

 • Fase: Concurs

 • Etapa: (Puntuació final [fases d'oposició i concurs]. Pendent de publicació en DOGV. Termini de recurs)

 • Direcció web

  http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/3-acuerdo-notas-Fconcurso-FINAL-33-DF-firmado_2.pdf


 • Data de publicació

  05/02/2020


 • Mitjà de publicació

  Web-


 • Documentació / Informació

  De conformitat amb el que estableix la base 9.4 de l'Ordre 6/2018, de 4 d'abril, de la Conselleria de Justícia Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, una vegada resoltes les al·legacions presentades, es fa pública la llista definitiva de persones aspirants aprovades pel seu ordre de puntuació total a què es refereix la base 7.6 i que figuren en l'annex I, així com la puntuació definitiva del barem que figura en l'annex II.