Etapa ocupació publica

Escala APF-01-01, subalterns, torn de persones amb diversitat funcional intel·lectual, convocatòria 33/16.

 • Fase: Concurs

 • Etapa: (Llista definitiva d'aprovats. Termini de presentació de documents)

 • Direcció web

  http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/27/pdf/2020_2429.pdf


 • Data de publicació

  27/03/2020


 • Mitjà de publicació

  Diari Oficial de la Generalitat Valenciana-8773


 • Documentació / Informació

  Els que tinguen la condició de personal funcionari o personal laboral al servei de l'Administració de la Generalitat estaran exempts de justificar les condicions i els requisits que ja tinguen acreditats i inscrits en el Registre de personal de la Direcció General de Funció Pública, i únicament ho han de manifestar per escrit davant de la Direcció General de Funció Pública, sense aportar la documentació corresponent.