Etapa ocupació publica

Escala APF-01-01, subalterns, torn de persones amb diversitat funcional intel·lectual, convocatòria 33/16.

  • Fase: Concurs

  • Etapa: Aixecament suspensió procés selectiu. Termini presentació documents.