Etapa ocupació publica

Agrupació professional funcionarial, serveis de suport sociosanitaris i educatius de l'Administració de la Generalitat, escala ajudant de residència/serveis APF-05-01, torn d'accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 40/16.

  • Fase: Oposició

  • Etapa: Plantilla de respostes del 1r exercici