Etapa ocupació publica

Convocatòria proves selectives d'accés al cos administratiu de l'Administració de la Generalitat C1-01, torn d'accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional. Convocatòria 34/16.

 • Fase: Oposició

 • Etapa: (Llista d'aprovats [fase d'oposició]. Termini presentació documents per a valoració de mèrits. Termini de recurs)

 • Direcció web

  http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/acuerdo_y_Anexos_firmado_34-16.pdf


 • Data de publicació

  19/11/2019


 • Mitjà de publicació

  Web-


 • Documentació / Informació

  ACORD de l'òrgan tècnic de selecció de conformitat amb les bases 9.1 i 9.2 de l'Ordre 20/2018, de 13 de juliol, de la Conselleria de Justícia Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, pel qual es fa pública, en l'annex I, la llista definitiva de persones aspirants aprovades, en el segon exercici, per ordre alfabètic, així com la llista definitiva de persones aspirants que han superat la fase d'oposició, per l'ordre de puntuació que han obtingut en l'annex II. • Recursos

  Admiteix recurs d'alçada.

 • Més documentació

  Formulari Autobaremació

  http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/