Etapa ocupació publica

341-B. Cos C2-01, escales 01, auxiliar gestió i 02, auxiliar servei. (LLIURE)

 • Fase: Borsa en funcionament

 • Etapa: Acte únic telemàtic

 • Direcció web

  http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/35_20_AUT_C2_01_01_V-Pub.pdf


 • Data de publicació

  18/11/2020


 • Mitjà de publicació

  Web-


 • Documentació / Informació

  NOMÉS PODRAN SOL·LICITAR LLOCS els integrants de les borses d'ocupació temporal del cos i l'escala dels llocs que s'han de cobrir i que, per la seua condició d'aspirants disponibles, hagen rebut un SMS remés per la Direcció General de Funció Pública, segons el que disposen les normes de funcionament d'aquests actes.

  En aquest AUT s'ha remés un SMS als aspirants de les borses següents:

  1. Borsa 234. C2-01-01. Grup C2 auxiliar gestió (OPO-2010)
  2.-Borsa 341 C2-01-01. Cos C2-01 escales 01 auxiliar gestió i 02 auxiliar servei (lliure)


  NO PODRAN SER NOMENATS ELS ASPIRANTS QUE HAGEN REBUT SMS PERÒ ocupen llocs de treball del mateix cos mitjançant nomenament de la Direcció General de Funció Pública.
  Així mateix, per a poder ser convidats a aquest acte, els aspirants han d'estar en la situació de disponible en la borsa corresponent en la data de publicació d'aquest acte. • Lloc de presentació

  Envieu un correu a l'adreça de correu electrònic indicada en el SMS remés a les persones convocades per a aquest acte telemàtic, en què comuniqueu el vostre interés amb les dades que s'indiquen en les normes de funcionament d'aquests actes.