Etapa ocupació publica

341-B. Cos C2-01, escales 01, auxiliar gestió i 02, auxiliar servei. (LLIURE)

 • Fase: Borsa en funcionament

 • Etapa: Acte únic telemàtic

 • Direcció web

  http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/18-21-ANUNC-C2-01-01-V-Pub.pdf


 • Data de publicació

  23/04/2021


 • Mitjà de publicació

  Web-


 • Documentació / Informació

  Cos: auxiliar de l'Administració de la Generalitat.

  C2-01.

  Les característiques dels llocs són les indicades en el Registre de personal a la data de publicació d'aquest acte.

  LOCALITZACIÓ: València i Alacant.

  NOMÉS PODRAN SOL·LICITAR LLOCS els integrants de les borses d'ocupació temporal del cos i l'escala dels llocs que s'han de cobrir i que, per la seua condició d'aspirants disponibles, hagen rebut un SMS remés per la Direcció General de Funció Pública, segons el que disposen les normes de funcionament d'aquests actes.

  En aquest AUT s'ha remés un SMS als aspirants de les borses següents:
  - Borsa 234, grup c2, auxiliar gestió (OPO-2010).
  - Borsa 341- C2-01-01. Cos C2-01 escales 01 auxiliar gestió i 02 auxiliar servei (lliure)


  NO PODRAN SOL·LICITAR aquests llocs les persones que actualment ocupen llocs de treball del mateix cos nomenats per la Direcció General de Funció Pública o que no figuren com a disponibles en cap de les borses esmentades anteriorment. • Lloc de presentació

  Envieu un correu a c2bolsas@gva.es per a comunicar el vostre interés amb les vostres dades personals (nom, DNI, telèfon de contacte i correu electrònic) i, a més, una llista prioritzada dels llocs als quals voleu optar.