Etapa ocupació publica

Bombera-conductora

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/12/pdfs/BOE-A-2019-343.pdf


 • Termini

  Tancat.

  20 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Boletín Oficial del Estado número 11, de data 12/01/2019.


 • Data de publicació

  12/01/2019


 • Mitjà de publicació

  Boletín Oficial del Estado-11