Etapa ocupació publica

Cossos de Secundària i altres cossos

 • Fase: Adjudicació i nomenament

 • Etapa: (Llista provisional d'adjudicacions. Termini de reclamacions)

 • Direcció web

  https://ceice.gva.es/web/rrhh-educacion/adjudicacion-de-destinos1


 • Data de publicació

  12/03/2019


 • Mitjà de publicació

  Web-


 • Documentació / Informació

  Adjudicació provisional de destinacions del concurs de trasllats de funcionaris docents dels cossos de catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, catedràtics i professors de música i arts escèniques i de catedràtics, professors i mestres de taller d'arts plàstiques i disseny. • Informació complementària

  El termini per a formular reclamacions contra les relacions provisionals començarà el 13 de març de 2019 i conclourà el 26 de març de 2019. El termini perquè els participants voluntaris renuncien a la destinació obtinguda començarà el 13 de març de 2019 i conclourà el 14 de març de 2019. La gestió es tramitarà en la plataforma OVIDOC.