Etapa ocupació publica

Cossos de Secundària i altres cossos

 • Fase: Adjudicació i nomenament

 • Etapa: Llista definitiva de places

 • Direcció web

  https://ceice.gva.es/web/rrhh-educacion/vacantes1


 • Data de publicació

  24/04/2019


 • Mitjà de publicació

  Web-


 • Documentació / Informació

  RESOLUCIÓ de 23 d'abril de 2019, de la Direcció General de Centres i Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es fa pública la llista de vacants definitives que s'han de proveir en el procediment de concurs de trasllats de funcionaris i funcionàries docents en els cossos de catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics, professors i mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, convocat per la Resolució de 17 d'octubre de 2018.