Etapa ocupació publica

Escala oficial especialista (referència C05/18)

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Obertura de termini)

 • Direcció web

  https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/07/pdfs/BOE-A-2019-197.pdf


 • Termini

  Tancat.

  20 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquest extracte en el Boletín Oficial del Estado número 6, de data 07/01/2018.


 • Data de publicació

  07/01/2019


 • Mitjà de publicació

  Boletín Oficial del Estado-6