Etapa ocupació publica

Convocatòria 106/2018. Concurs de trasllats del cos A2-30 superior de gestió de tributs de l'Administració de la Generalitat.

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: Informació d'interés

 • Direcció web

  http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/04_Nota_important73-18.pdf


 • Data de publicació

  13/12/2018


 • Mitjà de publicació

  Diari Oficial de la Generalitat Valenciana-nº 8443


 • Documentació / Informació

  NOTA IMPORTANT ABANS D'INICIAR LA SOL·LICITUD

  MILLORA D'OCUPACIÓ:

  El personal que, trobant-se en situació de millora d'ocupació, a la data de publicació d'aquesta convocatòria, present sol·licitud de participació en aquesta, haurà d'incorporar-se al lloc que, si escau, se li adjudique.

  RECOMANACIONS PER A EMPLENAR LA SOL·LICITUD, AUTOBAREMACIÓ I PRELACIÓ DE LLOCS:

  Pot presentar-se la sol·licitud diverses vegades, dins del termini de presentació, únicament es tindrà en compte l'última sol·licitud presentada. No obstant això, l'aplicació guarda l'última sol·licitud sense enviar, per tant, la sol·licitud guardada podrà modificar-se en qualsevol moment, abans d'efectuar el seu registre telemàtic. No és necessari registrar cada vegada la sol·licitud, es registrarà quan es tinga la seguretat d'haver introduït totes les dades correctes. Una vegada registrada telemàticament, si es vol modificar alguna dada cal fer de nou la sol·licitud.

  En el camp d'observacions, cal introduir les dades en l'última modificació de la sol·licitud, prèviament al seu enviament, i, s'ha de comprovar en el justificant de registre que apareixen aquestes observacions.