Etapa ocupació publica

Convocatòria 106/2018. Concurs de trasllats del cos A2-30 superior de gestió de tributs de l'Administració de la Generalitat.

  • Fase: Convocatòria

  • Etapa: (Correcció d'errors [bases])