Etapa ocupació publica

Convocatòria 106/2018. Concurs de trasllats del cos A2-30 superior de gestió de tributs de l'Administració de la Generalitat.

 • Fase: Valoració de mèrits

 • Etapa: Llista provisional - Al·legacions

 • Direcció web

  http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/Edicto_Adj_prov_106_18_CON_ANEXOS.pdf


 • Termini

  Tancat.

  Termini d'al·legacions, deu dies hàbils a partir de l'endemà a la publicació de l'edicte: 13/02/2019


 • Data de publicació

  13/02/2019


 • Mitjà de publicació

  Web-


 • Documentació / Informació

  TRÀMIT DE PRESENTACIÓ D' AL·LEGACIONS Y DOCUMENTACIÓ:
  1) Per certificat digital entrar en la següent URL:
  http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18922&version=amp
  Podrà annexar la documentació acreditativa que desitje.

  2) Per registre en un centre PROP.
  http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18922&version=amp

  El formulari està al seu abast en Impresos associats a la URL d'abans. • Més documentació

  TRÀMIT DE PRESENTACIÓ D' AL·LEGACIONS

  http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/