Etapa ocupació publica

Tècnic d'Administració General (estabilització)

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases)

 • Direcció web

  http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2018/12/28_247/2018_013228.pdf


 • Data de publicació

  28/12/2018


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província d'Alacant-247


 • Documentació / Informació

  Fotocòpia del document nacional d'identitat. • Lloc de presentació

  Registre General de l'Excm. Ajuntament de Benidorm (plaça S. M. Els Reis d'Espanya, s/n)


 • Recursos

  Admiteix recurs potestatiu de reposició.