Etapa ocupació publica

Tècnic/a de Laboratori. Referència 2924/18

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Obertura de termini)

 • Direcció web

  https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/12/pdfs/BOE-A-2019-351.pdf


 • Termini

  Tancat.

  20 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Boletín Oficial del Estado número 11, de data 12/01/19.


 • Data de publicació

  12/01/2019


 • Mitjà de publicació

  Boletín Oficial del Estado-11