Etapa ocupació publica

Cos de professors d'Ensenyament Secundari. Ingrés i adquisició de noves especialitats (Filosofia, Llatí, Llengua castellana i Literatura, Geografia i Història, Matemàtiques, Física i Química, Biologia i Geologia, Dibuix, Francés, Anglés, Música, Educació Física, Orientació Educativa, Tecnologia, Formació i Orientació Laboral, Intervenció Sociocomunitària, Hostaleria i Turisme, Processos i Mitjans de Comunicació, Informàtica, Llengua i Literatura Valenciana, Economia, Administració d'Empreses, Organització i Gestió comercial i Processos Sanitaris).

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Correcció d'errors [bases])

 • Direcció web

  https://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/29/pdf/2019_3122.pdf


 • Data de publicació

  29/03/2019


 • Mitjà de publicació

  Diari Oficial de la Generalitat Valenciana-8517


 • Documentació / Informació

  CORRECCIÓ d'errors de l'Ordre 7/2019, de 28 de febrer, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el procediment selectiu d'ingrés i procediment per a l'adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'escoles oficials d'idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d'Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional. [2019/3122]