Etapa ocupació publica

Cos de professors d'Ensenyament Secundari. Ingrés i adquisició de noves especialitats (Filosofia, Llatí, Llengua castellana i Literatura, Geografia i Història, Matemàtiques, Física i Química, Biologia i Geologia, Dibuix, Francés, Anglés, Música, Educació Física, Orientació Educativa, Tecnologia, Formació i Orientació Laboral, Intervenció Sociocomunitària, Hostaleria i Turisme, Processos i Mitjans de Comunicació, Informàtica, Llengua i Literatura Valenciana, Economia, Administració d'Empreses, Organització i Gestió comercial i Processos Sanitaris).

 • Fase: Oposició

 • Etapa: (Llista d'aprovats [fase d'oposició]. Termini presentació documents per a valoració de mèrits. Termini de recurs)

 • Direcció web

  http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/2019-cos-de-professors-d-ensenyament-secundari


 • Data de publicació

  15/07/2019


 • Mitjà de publicació

  Web-


 • Documentació / Informació

  Les persones que superen la fase d'oposició han de presentar davant del corresponent tribunal, en una única crida, que serà l'endemà hàbil de la publicació de la qualificació definitiva de la fase d'oposició d'aquest tribunal, per a la qual cosa cal adjuntar una declaració de mèrits.

  Contra els actes i les decisions del tribunal que impossibiliten la continuació del procediment o produïsquen indefensió, les persones aspirants que vulguen podran presentar un recurs d'alçada davant de la Direcció General de Personal i Centres Docents, per via telemàtica. • Lloc de presentació

  MÈRITS:
  Davant del corresponent tribunal, en una única crida.

  RECURS:
  A través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana (http://sede.gva.es)


 • Més documentació

  Tràmit telemàtic per a presentar recurs

  http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/


  Guia d'usuari per a presentar recurs telemàtic

  http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/