Etapa ocupació publica

Cos de professors d'Ensenyament Secundari. Ingrés i adquisició de noves especialitats (Filosofia, Llatí, Llengua castellana i Literatura, Geografia i Història, Matemàtiques, Física i Química, Biologia i Geologia, Dibuix, Francés, Anglés, Música, Educació Física, Orientació Educativa, Tecnologia, Formació i Orientació Laboral, Intervenció Sociocomunitària, Hostaleria i Turisme, Processos i Mitjans de Comunicació, Informàtica, Llengua i Literatura Valenciana, Economia, Administració d'Empreses, Organització i Gestió comercial i Processos Sanitaris).

 • Fase: Oposició

 • Etapa: (Llista provisional d'admesos/exclosos. Termini d'al·legacions)

 • Direcció web

  http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/2019-cos-de-professors-d-ensenyament-secundari


 • Data de publicació

  04/04/2019


 • Mitjà de publicació

  Diari Oficial de la Generalitat Valenciana-8522


 • Lloc de presentació

  a) Les persones aspirants excloses que consten en les llistes i vulguen sol·licitar l'esmena del defecte que ha motivat la seua exclusió i les persones aspirants admeses que hagen detectat errors en la consignació de les seues dades personals i vulguen manifestar-ho han de realitzar el tràmit per via telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana.

  b) Les persones aspirants que no figuren en les llistes també podran realitzar el tràmit telemàtic, per a la qual cosa han d'exposar les circumstàncies que han motivat la no-aparició en les llistes provisionals.

  c) Les persones aspirants estrangeres que no disposen de NIE, han d'omplir una instància de reclamació conforme al model oficial que els facilitarà la Direcció General de Centres i Personal Docent, que han de sol·licitar en el correu electrònic: seleccion_edu@gva.es


 • Més documentació

  Guia d'usuari per a la reclamació i correcció d'errors telemàtiques

  http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/


  Tràmit telemàtic de reclamacions i correccions d'errors

  http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/