Etapa ocupació publica

Convocatòria places d'auxiliar de Servei a temps parcial en la Fundació Esportiva Municipal.

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Obertura de termini)

 • Direcció web

  https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/17/pdfs/BOE-A-2019-525.pdf


 • Termini

  Tancat.

  20 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació del present anunci en el Boletín Oficial del Estado número 15, de data 17/01/2019.


 • Data de publicació

  17/01/2019


 • Mitjà de publicació

  Boletín Oficial del Estado-15