Etapa ocupació publica

Cos de professors de Música i Arts Escèniques. Ingrés i adquisició de noves especialitats (Clarinet, Flauta travessera, Saxòfon, Fonaments de composició, Piano, Viola, Violí, Violoncel).

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Correcció d'errors [bases])

 • Direcció web

  https://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/18/pdf/2019_2648.pdf


 • Data de publicació

  18/03/2019


 • Mitjà de publicació

  Diari Oficial de la Generalitat Valenciana-8508


 • Documentació / Informació

  CORRECCIÓ d'errors de l'Ordre 7/2019, de 28 de febrer, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el procediment selectiu d'ingrés i procediment per a l'adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'escoles oficials d'idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d'Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional. [2019/2648]