Etapa ocupació publica

Cos de professors de Música i Arts Escèniques. Ingrés i adquisició de noves especialitats (Clarinet, Flauta travessera, Saxòfon, Fonaments de composició, Piano, Viola, Violí, Violoncel).

 • Fase: Oposició

 • Etapa: (Correcció d'errors [llista definitiva d'admesos/exclosos])

 • Direcció web

  https://www.dogv.gva.es/datos/2019/06/05/pdf/2019_5754.pdf


 • Data de publicació

  05/06/2019


 • Mitjà de publicació

  Diari Oficial de la Generalitat Valenciana-8563


 • Informació complementària

  Es convoquen les persones aspirants admeses per a participar en la primera prova de la fase d'oposició el dia 26 de juny de 2019 a les 10.00 hores, en els llocs que s'indiquen en l'annex d'aquesta correcció.


 • Més documentació

  Llistats de persones admeses i excloses

  http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/