Etapa ocupació publica

Cos de professors de Música i Arts Escèniques. Ingrés i adquisició de noves especialitats (Clarinet, Flauta travessera, Saxòfon, Fonaments de composició, Piano, Viola, Violí, Violoncel).

 • Fase: Oposició

 • Etapa: (Correcció d'errors [nomenament del tribunal])

 • Direcció web

  https://www.dogv.gva.es/datos/2019/06/10/pdf/2019_5915.pdf


 • Data de publicació

  10/06/2019


 • Mitjà de publicació

  Diari Oficial de la Generalitat Valenciana-8566


 • Documentació / Informació

  CORRECCIÓ d'errors de la Resolució de 27 de maig, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es nomenen òrgans de selecció que han de jutjar el procediment selectiu d'ingrés i procediment per a l'adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'escoles oficials d'idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d'Arts Plàstiques i Disseny, i professors tècnics de Formació Professional, convocat per Ordre 7/2019, de 28 de febrer. • Més documentació

  Tribunals - Cos de professors de Música i Arts Escèniques

  http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/