Etapa ocupació publica

Cos de professors de Música i Arts Escèniques. Ingrés i adquisició de noves especialitats (Clarinet, Flauta travessera, Saxòfon, Fonaments de composició, Piano, Viola, Violí, Violoncel).

  • Fase: Oposició

  • Etapa: (Convocatòria realització prova de coneixement dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana)