Etapa ocupació publica

Cos de professors de Música i Arts Escèniques. Ingrés i adquisició de noves especialitats (Clarinet, Flauta travessera, Saxòfon, Fonaments de composició, Piano, Viola, Violí, Violoncel).

 • Fase: Oposició

 • Etapa: (Nomenament del tribunal)

 • Direcció web

  https://www.dogv.gva.es/datos/2019/05/31/pdf/2019_5527.pdf


 • Data de publicació

  31/05/2019


 • Mitjà de publicació

  Diari Oficial de la Generalitat Valenciana-8560


 • Documentació / Informació

  RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2019, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es nomenen òrgans de selecció que han de jutjar el procediment selectiu d'ingrés i el procediment per a l'adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'escoles oficials d'idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d'Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional, convocat per l'Ordre 7/2019, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, de 28 de febrer. • Més documentació

  Tribunals - Cos de professors de Música i Arts Escèniques

  http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/


  Annex I de la Resolució

  http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/


  Annex II de la Resolució

  http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/