Etapa ocupació publica

Cos de professors de Música i Arts Escèniques. Ingrés i adquisició de noves especialitats (Clarinet, Flauta travessera, Saxòfon, Fonaments de composició, Piano, Viola, Violí, Violoncel).

  • Fase: Concurs

  • Etapa: Llista definitiva del concurs-oposició. Termini de recurs